ESG-keurmerken

Waardevolle data voor een toekomstbestendige vastgoedwereld.

Environmental, Social en Governance (ESG) is een samengesteld begrip, dat steeds gangbaarder wordt als het gaat om beleggen, onder andere in de vastgoedwereld. Assets van bedrijven, die hoog scoren op deze onderdelen, stijgen automatisch in waarde. Voor beleggers is dit namelijk een teken dat deze bedrijven toekomstbestendig zijn. Naar verwachting zal het belang van deze factoren de komende jaren flink gaat toenemen. Hoe maak je deze factoren dan meetbaar? Dit wordt gedaan door keurmerken. Het behalen van deze keurmerken gaat echter niet zomaar. Door ‘real time data inzichten’ kan worden gemeten of je aan deze voorwaarden voldoet. IKEHU helpt haar klanten graag met het behalen van deze keurmerken.

Real time data
Om ESG-keurmerken te behalen zoals het GRESB-scorebord moeten er data-inzichten naar buiten worden gebracht. Dit kan gecompliceerd liggen, omdat niet alle panden in staat zijn om in eerste instantie ‘real time data’ op te leveren. Bij IKEHU beschikken we over de kennis en kunde om dit voor onze klanten mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden door het plaatsen van tussenmeters. Daarnaast leveren wij ook dashboards om inzicht te krijgen in zaken die goed gaan en zaken die nog verbeterd moeten worden met betrekking tot ESG-doelstellingen.

Asset Logs
Een praktische oplossing om meer kennis te vergaren over de vastgoedportefeuille is een centraal kennissysteem. Wij zien in dat het voor klanten veel voordelen kan bieden bij vragen als: Welke assets heb ik? Wat zit hier allemaal in? Wanneer hebben deze onderdelen voor het laatst service gehad? En wat is het vermogen? Denk maar aan verwarmingssystemen, liften en zonnepanelen. Wij ontzorgen de klant door dit voor ze te regelen en onderhouden de samenwerking met de technisch manager van het betreffende pand. Indien nodig, nemen wij ook het regiewerk uit handen en brengen wij zelf de onderdelen van assets in kaart. De data die dit oplevert is van grote waarde, omdat klanten hierdoor kunnen aantonen dat hun panden aan de ESG-voorwaarden voldoen.