KWALITEITSCRITERIA

Gedragscodes
IKEHU B.V. is energieleverancier voor multisite vastgoedondernemers als bedoeld in artikel 95n van de Elektriciteitswet 1998 (‘Multisites’). Omdat wij onder deze multisite-bepaling vallen, heeft IKEHU B.V. voor de levering van energie geen vergunning van de ACM nodig. Kortom: wij mogen leveren.
Dit betekent voor u dat:

• Wij onze uiterste best doen om u goed voor te lichten.
• Wij klanten op een goede en eerlijke manier benaderen.
• Wij een wisseling van leverancier voor u op een zo goed mogelijke manier afwikkelen.
• Wij verantwoord om gaan met meetgegevens van uw slimme meter.

Facturen & Betalen

• U ontvangt van IKEHU B.V. minimaal één keer per paar jaar een duidelijk overzicht van uw totale kosten en daadwerkelijke verbruik
– de jaarafrekening. Deze afrekening wordt u elk jaar in dezelfde maand toegestuurd. Hiervan mogen wij maximaal acht weken afwijken. Bij het aangaan van het contract kunt u overigens zelf aangeven wanneer u uw eerste jaarnota wilt ontvangen. Veel vastgoedondernemers wensen vanuit regelgeving van de Huurcommissie een jaarnota per 1-1 zodat ze de service en nutskosten specificatie keurig over het voorgaande kalenderjaar aan hun huurders kunnen sturen. Bij IKEHU B.V. is deze specifieke ‘doelgroep wens’ vanzelfsprekend geen enkel probleem.

• Iedere maand betaalt u een voorschot termijnbedrag. Dit voorschot termijnbedrag is gebaseerd op het meest recente bekende jaarverbruik. U kunt uw voorschot termijnbedrag zelf aanpassen wanneer uw energieverbruik wijzigt, bijvoorbeeld tijdens een periode van leegstand of gedurende een transformatie.

• Indien u ons hiervoor machtigt, betaalt u bij IKEHU B.V. door middel van een maandelijkse automatische incasso. Dit is gratis.
• U kunt ook zelf de rekeningen overmaken binnen de betaaltermijn. Wanneer u zelf wenst over te maken brengen wij een kleine vergoeding in rekening.
• Bij IKEHU B.V. is de eerste herinnering altijd kosteloos. Bij het uitblijven van een betaling sturen wij u een aanmaning en dragen we de vordering uiteindelijk over aan onze incassopartner. Deze stappen brengen wel kosten met zich mee. Natuurlijk zullen wij eerst alles in het werk stellen om middels persoonlijke dialoog deze incassostappen te voorkomen. Door issues bespreekbaar te maken willen wij eventuele problemen graag oplossen, mogen we dat ook van u verwachten?

Overstappen & Verhuizen

• Als u overstapt naar IKEHU B.V. ontvangt u binnen acht weken informatie over de hoogte van uw voorschot termijnbedrag.
• Na beëindiging van uw contract met IKEHU B.V. ontvangt u binnen zes weken een eindafrekening.
• Binnen acht weken na uw verhuizing ontvangt u informatie over de hoogte van uw nieuwe maandelijkse voorschot termijnbedrag.
• Uiterlijk zes weken na uw verhuisdatum ontvangt u van IKEHU B.V. een eindafrekening. Hiervoor dient u ons veertien dagen voor uw verhuisdatum te hebben geïnformeerd, en binnen vijf dagen na de sleuteloverdracht de meterstanden aan ons door te geven.
• Voor een correcte facturatie van uw energieverbruik, vragen wij u om uw meterstanden tijdig aan ons door te geven. Als we niet over uw meterstanden beschikken, maken we een inschatting van uw verbruik. Hierdoor kan uw jaarafrekening anders uitvallen dan verwacht. Heeft u nog geen slimme meters maar wilt u wel dat wij op afstand standen uitlezen, dan kunnen we u helpen met het versneld aanvragen van slimme meters bij de regionale netbeheerder.

Vragen & Klachten

• Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat u honderd procent tevreden bent. Mochten we daar niet in slagen, dan zoeken we graag samen met u naar een oplossing. U kunt ons hiervoor bereiken via telefoon, internet of WhatsApp.

• Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur op: 085-0046112.

• Per email kunt u ons bereiken op: vraag@ikehu.nl.

• Uw schriftelijke vragen en klachten stuurt u naar:
IKEHU B.V.
Postbus 2450
7302 ER Apeldoorn.

• Uw vragen beantwoordt IKEHU B.V. altijd binnen twee werkdagen.

• Als u een klacht heeft ingediend, dan sturen wij u binnen twee dagen een ontvangstbevestiging.

• Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht doet IKEHU B.V. u een voorstel voor een oplossing.

• Indien het niet mogelijk is uw klacht binnen tien werkdagen te beantwoorden, informeren wij u hierover. Daarbij laten we u weten welke stappen wij ondernemen om uw klacht alsnog af te handelen, en hoe lang we daarvoor nodig hebben.

• Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u dat aan ons laten weten. De bezwaarperiode is één maand na ontvangst van de door ons voorgestelde oplossing. Wij zullen u dan binnen tien werkdagen een nieuw voorstel doen.

• Wanneer u vindt dat wij uw klacht niet goed hebben behandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie energie zakelijk. Meer informatie hierover vindt u op www.degeschillencommissie.nl.