KWALITEITSCRITERIA

Bij IKEHU hechten wij grote waarde aan uw tevredenheid over onze producten en dienstverlening. Daarom streven wij ernaar onze service aan u waar mogelijk nog verder te verbeteren. Om dit te benadrukken, hebben wij naast onze Algemene Voorwaarden ook kwaliteitscriteria opgesteld. Deze bieden u duidelijkheid over wat u van ons kunt verwachten.

Gedragscodes

IKEHU B.V. is aangesloten bij de gedragscode “Consument en Energieleverancier”, inclusief de bijbehorende aanvullende verklaring dynamische prijscontracten en kwaliteitsstandaard voor advies over aanbod energiecontract aan consumenten, en is tevens aangesloten bij de gedragscode “Leveranciers Slimme Meters”.

Dit betekent voor u dat:
 • Wij onze uiterste best doen om u goed voor te lichten.
 • Wij klanten op een goede en eerlijke manier benaderen.
 • Wij een wisseling van leverancier voor u op een zo goed mogelijke manier afwikkelen.
 • Wij verantwoord om gaan met meetgegevens van uw slimme meter.
 • Facturen & Betalen
 • U ontvangt van IKEHU B.V. minimaal één keer per paar jaar een duidelijk overzicht van uw totale kosten en daadwerkelijke verbruik – de jaarafrekening. Deze afrekening wordt u elk jaar in dezelfde maand toegestuurd. Hiervan mogen wij maximaal acht weken afwijken. Bij het aangaan van het contract kunt u overigens zelf aangeven wanneer u uw eerste jaarnota wilt ontvangen. Veel vastgoedondernemers wensen vanuit regelgeving van de Huurcommissie een jaarnota per 1-1 zodat ze de service en nutskosten specificatie keurig over het voorgaande kalenderjaar aan hun huurders kunnen sturen. Bij IKEHU B.V. is deze specifieke ‘doelgroep wens’ vanzelfsprekend geen enkel probleem.
 • Iedere maand betaalt u een termijnbedrag. Dit termijnbedrag is gebaseerd op het meest recente bekende jaarverbruik. Om onaangename verrassingen bij onze klanten te voorkomen kunnen wij voorschotbedragen tussentijds aanpassen indien nodig. Nog liever hebben wij dat onze klanten periodiek afrekenen (mits zij een slimme meter hebben).
 • Indien u ons hiervoor machtigt, betaalt u bij IKEHU B.V. door middel van een maandelijkse automatische incasso. Dit is gratis. U kunt ook zelf de rekeningen overmaken binnen de betaaltermijn. Wanneer u zelf wenst over te maken brengen wij een kleine vergoeding in rekening.
 • Bij IKEHU B.V. is de eerste herinnering altijd kosteloos. Bij het uitblijven van een betaling sturen wij u een aanmaning en dragen we de vordering uiteindelijk over aan onze incassopartner. Deze stappen brengen wel kosten met zich mee. Natuurlijk zullen wij eerst alles in het werk stellen om middels persoonlijke dialoog deze incassostappen te voorkomen. Door issues bespreekbaar te maken willen wij eventuele problemen graag oplossen, mogen we dat ook van u verwachten?
 • Overstappen & Verhuizen
 • Als u overstapt naar IKEHU B.V. ontvangt u binnen acht weken informatie over de hoogte van uw termijnbedrag.
 • Na beëindiging van uw contract met IKEHU B.V. ontvangt u binnen zes weken een eindafrekening.
 • Binnen acht weken na uw verhuizing ontvangt u informatie over de hoogte van uw nieuwe maandelijkse termijnbedrag.
 • Uiterlijk zes weken na uw verhuisdatum ontvangt u van IKEHU B.V. een eindafrekening. Hiervoor dient u ons veertien dagen voor uw verhuisdatum te hebben geïnformeerd, en binnen vijf dagen na de sleuteloverdracht de meterstanden aan ons door te geven.
 • Voor een correcte facturatie van uw energieverbruik, vragen wij u om uw meterstanden tijdig aan ons door te geven. Als we niet over uw meterstanden beschikken, maken we een inschatting van uw verbruik. Hierdoor kan uw jaarafrekening anders uitvallen dan verwacht. Heeft u nog geen slimme meters maar wilt u wel dat wij op afstand standen uitlezen, dan kunnen we u helpen met het versneld aanvragen van slimme meters bij de regionale netbeheerder.
 • Vragen & Klachten
 • Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat u honderd procent tevreden bent. Mochten we daar niet in slagen, dan zoeken we graag samen met u naar een oplossing. Vragen en klachten kunt u telefonisch, schriftelijk of via e-mail aan ons voorleggen.
 • Onze klantenservice is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur op telefoonnummer 085-0046112.
 • Per e-mail kunt u ons bereiken op: service@ikehu.nl. U ontvangt binnen twee werkdagen een reactie.
 • Indien u geen gebruik maakt van e-mail kunt u schrijven naar:
 • IKEHU B.V.
  Postbus 2450
  7302 ER Apeldoorn.

  Klachtentraject
 • U ontvangt binnen twee werkdagen na ontvangst van uw klacht een bevestiging. Binnen tien werkdagen na ontvangst van uw klacht doet IKEHU B.V. u een voorstel voor een oplossing.
 • Indien het niet mogelijk is uw klacht binnen tien werkdagen te beantwoorden, informeren wij u hierover. Daarbij laten we u weten welke stappen wij ondernemen om uw klacht alsnog af te handelen, en hoe lang we daarvoor nodig hebben.
 • Als wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben opgelost, kunt u dat aan ons laten weten. Wij zullen u dan binnen vier weken een nieuw voorstel doen.
 • Wanneer u vindt dat wij uw klacht niet goed hebben behandeld, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke Geschillencommissie. Meer informatie hierover vindt u op www.degeschillencommissie.nl
 • o Voor consumenten: Geschillencommissie Energie
  o Voor zakelijke klanten: Geschillencommissie Energie Zakelijk
  Verbruikskosten Overzicht
 • Indien u een slimme meter heeft, ontvangt u maandelijks een overzicht met uw verbruik en hoe zich dit verhoudt tot andere huishoudens die overeenkomen met uw situatie. Voor energiebesparende maatregelen kunt u in dat geval kijken op www.milieucentraal.nl.